SEJALICE SA RAONIM ULAGAČEM I POGONOM NA LANAC

SEJALICE SA RAONIM ULAGAČIMA SA POGONOM NA LANAC
4 REDNA ZA KUKURUZ, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
4 REDNA ZA KUKURUZ, UREĐAJ ZA ĐUBRIVO, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
5 REDNA ZA REPU, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
5 REDNA ZA REPU, UREĐAJ ZA ĐUBRIVO, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
5 REDNA ZA KUKURUZ, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
5 REDNA ZA KUKURUZ, UREĐAJ ZA ĐUBRIVO, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
6 REDNA ZA KUKURUZ, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
6 REDNA ZA KUKURUZ, UREĐAJ ZA ĐUBRIVO, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
8 REDNA ZA KUKURUZ, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
8 REDNA ZA KUKURUZ, UREĐAJ ZA ĐUBRIVO, KARDAN, HIDRO MARKER, 2 GARN PLOČA
OPCIJE
DISKOSNI ULAGAČ ĐUBRIVA PO KOMADU
TELESKOPSKI RAM
ELEKTRONSKA KONTROLA SETVE 4 REDA
ELEKTRONSKA KONTROLA SETVE 6 REDA
ELEKTRONSKA KONTROLA SETVE 8 REDA
KUTIJE ZA MIKRO GRANULATE 4 REDA
KUTIJE ZA MIKRO GRANULATE 4 REDA