Bodrum Farm

 

RASIPAČ
400 lit singl disk hidraulik
500 lit singl disk hidraulik
600 lit singl disk hidraulik
800 lit singl disk hidraulik
1000 lit singl disk hidraulik
600 lit dupli diskovi hidraulik
800 lit dupli diskovi hidraulik
1000 lit dupli diskovi hidraulik
1200 lit dupli diskovi hidraulik
1500 lit dupli diskovi hidraulik
900 lit duplli disk hidraulik horzontal
1200 lit duplli disk hidraulik horizontal
1500 lit duplli disk hidraulik horizontal
1600 lit duplli disk hidraulik horizontal
1600 lit vučeni hidralik horizontal
2500 lit vučeni hidralik horizontal

Svi rasipači se isporučuju sa diskovima i lopaticama od inoxa

Svi rasipači imaju kao standardnu opremu :

Kardan

Cirada

Točkići za manipulaciju po dvorištu