NOŠENE TANJIRAČE

RAM BROJ DISKA PREČNIK DISKA RAZMAK TEŽINA U KG POTREBNA SNAGA (KS) RADNI ZAHVAT
100X100X5 26 FI 560 mm 190 mm OBIČNI ILI LIVENI 600 60-70 2.6 M
100X100X5 28 FI 560 mm 190 mm OBIČNI ILI LIVENI 750 70-80 2.8 M
100X100X5 28 FI 510 mm 190 mm OBIČNI ILI LIVENI 550 60-70 2.8 M
90X90X5 28 FI 460 mm 160 mm OBIČNI 500 50-60 2.1 M
100X100X5 24 FI 560 mm 190 mm OBIČNI ILI LIVENI 550 60