Irtem – Žitna sejalica

UNIVERZALNA ŽITNA SEJALICA   BEZ DEPOZITORA SA DEPOZITOROM KONTROL SETVA
TIP                             BROJ REDA            RADNI ZAHVAT
UY 2250                      18 REDA                  (2.25 m.)
UY 2500                      20 REDA                   (2.50 m.)
UY 3000                      24 REDA                   (3.00 m.)
UY 3500                      28 REDA                   (3.50 m.)
UY 4000                      32 REDA                   (4.00 m,.)
UNIVERZALNA ŽITNA SEJALICA  ( SA DISKOVIMA) BEZ DEPOZITORA SA DEPOZITOROM KONTROL SETVA
SD 2500                      19 REDA                   (2.50 m.)
UDK-21                       21 REDA                   (2.75 m.)
UDK-23                       23 REDA                   (3.00 m.)
UDK-27                       27 REDA                   (3.50 m.)
UDK-31                       31 REDA                   (4.00 m.)
UNIVERZALNA ŽITNA SEJALICA ( SA DUPLIM DISKOVIMA ) BEZ DEPOZITORA SA DEPOZITOROM KONTROL SETVA
UDDK-19                    19 REDA                   (2.50 m.)
UDDK-21                    21 REDA                   (2.75 m.)
UDDK-23                    23 REDA                   (3.00 m.)
UDDK-27                    27 REDA                   (3.50 m.)
UDDK-31                    31 REDA                   (4.00 m.)